ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

SIFIR HATA HEDEFİ;

Tüm dünyada geçerli olan “SIFIR HATA” hedefi ile üretim yapmak tüm süreçlerimizde temel politikamızdır. Hassasiyetimizdir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ;

Her çalışanımız, kendisinden talep edilen ürün ve hizmetlerinin kalitesini korumakla sorumlu ve yükümlüdür. Talep edilen ürün kapsamında, müşteriye tam zamanında, yerinde, istediği hizmeti sağlamak sorumluluğumuzdur.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ;

Çalışanlarımızın kalite bilincinin ve motivasyonunun artırılması işletmemizin sürekli bir görevi olacaktır. Bu kapsamda herkes politikamızı benimsemeli ve uygulamalıdır.

DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI;

Çevreye en az zarar veren yararlı teknolojileri güncel olarak takip ederek, doğal kaynaklarımızı korumak ve oluşan atıklarımızın uygun geri kazanım yöntemlerini tayin ederek, bertarafına yardımcı olmak görev ve sorumluluğumuzdur.

ÇEVRESEL& İSG YAKLAŞIM SORUMLULUĞUMUZ;

Havaya, suya ve toprağa yapacağımız çevresel etkileri önceden tahmin etmek, önleyebilmek, kontrol altında tutmak ve oluşan etkileri azaltmak veya yok etmek öncelikli görevimizdir. Ayrıca, ISO 14001:2015 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir Çevre Yönetim Sistemi işletmek ve ISO 45001:2018 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi işletmek temel amaçlarımızdandır.

UYGUNLUK [Yasalara] YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYUM;

Ulusal mevzuatlara uymayı taahhüt etmekte ve sürekli iyileştirme, yaklaşım kapsamında evrensel geçerliliği olan normları sağlamayı hedeflemekteyiz.
Bu amaçla çalışmalarımızı, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde tamamlamaktayız.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME & GELİŞEREK DEĞİŞME;

Kalite anlayışımız, tüm süreç ve üretimimizin her aşamasında hata yapmayı ve oluşumunu önlemektir.
Çalışanlarımız arasında bilgi alışverişi sürekli iyileştirme için temel şartımızdır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ;

Firmamız, tüm müşterilerimize ve firmamız kapsamında bulunan bilgilerin gizliliğine önem göstermekte ve hassas davranmaktadır. Bu kapsamda, periyodik yedeklemeler yapılmaktadır. ISO 27001:2018 bilgi yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir sistem kurmakta temel amaçlarımızdandır.Bu işletme içinde özümsenmiş ve uygulanan bir Entegre Yönetim Sistemidir.

Şirket üst yönetimi bu vesile ile Entegre Yönetim Sisteminin bütün çalışanlarımız ve işletmenin bütün kısımları tarafından takip edilmesi mecburiyeti talimatını vermektedir.