Neler yapıyoruz?

Firmamızda; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 sistem yönetim sertifikaları çerçevesinde, geçerli olan tüm maddelerin uygulanması ve denetimlerini hem firma içi hem de firma dışında tedarikçi ayağında yapıyor, firmamızı, çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi bu doğrultuda geliştiriyor, müşterimize vermiş olduğumuz kalite güvencesini sürekli koruyor ve ileri taşıyoruz. Ayrıca EN ISO 3834-2 standardının gerekliliklerine göre hareket ediyor, kaynaklı imalat süreçlerimizde de hizmet vermiş olduğumuz tüm müşterilerimizle aynı dili konuşuyoruz.
Standartların ve müşterilerimizin öngördüğü konularda, sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde hareket ediyor, aynı zamanda çevreci üretim koşulları sağlamak adına hareket ederek, ürünlerimizin, hem onları üreten çalışanlarımıza, hem de kullanıcılarına yönelik yaratabileceği zararların önüne geçmeye yönelik gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

Çalışanlarımızın bizim en değerli varlıklarımız olduğunu bilerek, onların sağlığını ve güvenliğini sağlamak adına ”sıfır” iş kazası hedefi ile, gerekli olan tüm eksiklerimizi gideriyor ve onları sürekli bu konuları denetim altında tutuyoruz.

Tedarikçilerimizden satın almış olduğumuz ve üretimimizi direkt ya da endirekt olarak etkileyen tüm hammadde, yardımcı malzeme ve ekipmanların kontrollerini giriş güvence birimimizle sağlıklı bir şekilde yapıyor, gerek üretimimizin, gerekse tedarikçilerimizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi, gelişimi ve üretimimizin aksamaması sayesinde, müşterilerimize verdiğimiz terminlere uyarak zamanında sevkiyat yapıyor, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile bu konuda da aynı dili konuşuyor, sonucunda ise müşteri memnuniyetini sağlıyoruz.

Üretimlerimiz esnasında, proseslerimizi sürekli kontrol altında tutuyor, ilgili kontrol dokümanlarımız ile seri başı onayları ve üretimde yetkilendirilen tüm operatörler ile periyodik kontrolleri yapıyor, “Kalite; kontrol edilmez, üretilir” felsefesi ile hareket ediyoruz. Üretmiş olduğumuz ürünlerimizi, görsel, ölçüsel ve fonksiyonel olarak kontrol ediyor, aynı zamanda malzeme, kaynak, boya analizlerimizi de periyodik olarak yaparak, gerektiğinde müşterilerimizle ilk numune süreçlerinde paylaşıyoruz. Aynı zamanda yılda en az bir kez, yıllık periyodik kontrol uygulaması kapsamında, üretmiş olduğumuz ürünlerimizi, ilk numune şartlarında kontrol ediyor ve raporluyoruz. İstatistiki proses kontrolleri ile de, hem proses hem de makine yeteneklerimizi sürekli gözlemliyoruz. Üretimimizde kullanmış olduğumuz tüm ölçü aletleri, mastarlar, fikstür ve lehreler ile diğer kontrol aletlerini periyodik olarak doğruluyor, ana kalibrasyon tarihlerinden önce tekraren teyit ediyoruz. Süresi gelen aletlerimizi kalibrasyona gönderiyor, kontrol altında tutuyoruz. Yapmış olduğumuz ölçüm sistemleri analizleri ile de ölçü aletlerimizin yetenek incelemelerini mutlaka yapıyoruz.

Kalitesel hedeflerimizin gerçekleşmesi noktasında, tüm departmanlarımız ile ortak paydada buluşuyor, birlikte hareket ediyor, gözden geçirme toplantılarında, belirli konularda anahtar performans göstergelerini (KPI) takip etmek için yıl bazında hedefler koyuyor, koymuş olduğumuz hedeflerin durumunu değerlendiriyoruz. Sonuçlara göre yeni hedefler belirleyerek, hedefini tutturamayan departmanlarımızdan önlemler talep ediyor, hedeflerimizi sürekli güncelliyor, sürekli iyileştirme ve firmamızı geliştirme adına gereken tüm verileri toplayarak analiz ediyoruz.

Fabrikamızda üretimi tamamlanmış ve sevke hazır tüm ürünlerimizin, gerek görsel ve ölçüsel, gerekse paketlemesel olarak talimatlara uygun bir biçimde hazırlanması, sevkiyatların uygun yükleme talimatlarına göre yapılması ve müşterilerimize ulaştırılması konusunda, gerekli tüm denetimleri yapıyor, firma içerisinde yakalamış olduğumuz üstün kaliteyi, “Toplam Kalite Yönetimi” felsefesi ile her aşamada uyguluyoruz. Müşterilerimize vermiş olduğumuz sözleri, tüm kalite ekibi olarak takip ediyor, ürünlerimizin tesliminden sonra da onların memnuniyetini ölçüyoruz.

Bestaff Kalite Müdürlüğü olarak;

Yukarıda belirtmiş olduğumuz temel konuların, tüm fabrika personelleri tarafından benimsenmesi ve özümsenmesi için mücadele edeceğimizi, Kalitenin sonu olmayan bir kavram olduğunu bilerek, hep üzerine koyan bir departman olacağımızı ve “Toplam Kalite Yönetimi”ne hizmet ederek, sürekli müşterilerimizden yana tavır alacağımızı bildiririz.

Bestaff Kalite Müdürlüğü olarak bizlere, aşağıda Toplam Kalite felsefesine ait olan bir söz her zaman hedef teşkil etmektedir.

“Toplam Kalite, bir yaşam biçimidir ve sizin evinizde başlar. Evinizde bir kalite yoksa, yaşantınızda bir kalite yoksa, şirketinizde istediğiniz kadar kalite olsun, bir şey ifade etmez.”

Bestaff Kalite Müdürlüğü